Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

10:26
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaolewka olewka

July 06 2017

20:51
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:41

June 23 2017

23:18
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'

June 18 2017

21:26
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek viavictorian victorian
12:42
9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahelenburns helenburns
12:33

June 07 2017

21:58
4459 362c 500
Reposted fromvandalize vandalize viawhizzkid whizzkid
21:03
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
21:01
2763 fc26 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns

June 06 2017

20:04
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
07:43

June 05 2017

20:56
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viacynamon cynamon

June 02 2017

22:57
4009 c503
Reposted fromMuppet Muppet viaSkydelan Skydelan

May 24 2017

10:59
0741 a7de 500
Reposted frommiststueck miststueck viacynamon cynamon
10:59
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
10:29
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viawredna wredna
10:27
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
10:26
6306 9e4e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviolethill violethill

May 15 2017

20:24
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl