Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

22:04
Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasoulwax soulwax

November 21 2017

15:56
1750 d583
Reposted fromkrzysk krzysk viaconvoitise convoitise

November 07 2017

23:56
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viahelenburns helenburns

November 05 2017

22:49
3792 32fa

November 01 2017

21:21
21:19
9592 557b
Reposted fromTenSigis TenSigis viacitiesofnight citiesofnight

October 26 2017

18:29
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viacitiesofnight citiesofnight
18:19
0518 0f09 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
18:16
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
1949 3093 500

September 02 2017

10:26
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaolewka olewka

July 06 2017

20:51
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:41

June 23 2017

23:18
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'

June 18 2017

21:26
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek viavictorian victorian
12:42
9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahelenburns helenburns
12:33

June 07 2017

21:58
4459 362c 500
Reposted fromvandalize vandalize viawhizzkid whizzkid
21:03
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl