Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

19:16
8048 495f
Reposted fromsmc smc viahepi hepi
19:04
2098 4adc
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viawarkocz warkocz
19:03
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viawarkocz warkocz
18:54
2866 435d 500
Reposted fromNajada Najada viaathlin athlin

March 17 2017

00:09
5206 29ac
00:05
5560 7403 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaaimiak aimiak

March 16 2017

23:57
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
Reposted fromenchantement enchantement viaodpocznijmy odpocznijmy
23:53

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaclaudelle claudelle
23:51
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viaparradisee parradisee
23:43
4045 a3f9 500
23:14
3752 0783
Reposted fromaurate aurate viacynamon cynamon

March 13 2017

21:08
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viaolewka olewka

March 10 2017

08:29
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaviolethill violethill

March 09 2017

22:10
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains
21:55
7174 fa4e 500
Reposted byhashnlovetteverythingsuckscynamonsilence89Merrry98indestructiableusynligmauakcziczi
21:54
7114 17dc 500
Reposted bycynamonbigevilgrin00spesegzystencja
21:52
6975 5873 500
Reposted bymefirinerteblaszczueverythingsucksbecausefuckyouthatswhylatusekbylejakacynamonotworzwrotafuckyallrudosciwhiskywithspritepigletbeintheOkruszekIrissncmspKawaiiNamidapodkrawatemacetylcoaniedoskonaloschedonezazubarockwastedtimegefuhlvollniekoniecznieomniemamba1silence89tantalumdimermauaklepszegoniemasweetchocolatemiscaulifloweramelinowacytrusowafugitkaMarcoDWamelinowacudokuowieczkajeannessensationblackcatpamieciodleglebalsam-dla-duszyczoomiscauliflowertransfuzja-3u3aryzyhultajStoneColdSoberolivierkmagdowkatobeforethetimepoulerpigletAmericanlover12czerwcaeryawenLee-FlowskykaktuMountainGirlalexandersmith8805unique-wmwonderolczjicomatosegirlTuptolfelickafridaysisterCajmelallsystemsgreenrudzinskaSoulwoodgazdaxwyczesanagitaraxdontforgetmeschwarzerwolfmuviellreindeerandmelancholiaandredheadsnebulalexxiebederektoremasdfghhormezadziubekKurkaWyluzujtantalumbluecosmonautzgagujka123Lee-Flowskypelnaradoscikiteandraedenpathdragonslover
21:52
6954 a653 500
Reposted bybakteryjacynamonhash
21:51
6893 e06e 500
21:51
6855 2aa9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl