Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

00:30
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viahavingdreams havingdreams
00:28
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viahavingdreams havingdreams
00:27
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viakomplikacja komplikacja

November 01 2018

21:59
0309 1e37 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapkz451 pkz451
21:41
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
21:40
Relationships that are messy are the ones that change our lives forever. It’s the one people write songs and movies and books about. It’s the one we all secretly want. Who wants a plain love story?
— J.J. McAvoy, Never Let Me Go
Reposted frommefir mefir
21:39
21:37
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viamrrru mrrru
21:36
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viawarkocz warkocz
21:34
Raz w życiu zdarza się dziewczyna, z którą nadajesz nazwy gwiazdom.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
21:32
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaweruskowa weruskowa

September 18 2018

19:40
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarock barock

August 21 2018

19:01
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir
18:53
 
Reposted from4777727772 4777727772 viakobiety kobiety
18:52
2183 eb9e
18:50
5204 5623 500
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka

July 26 2018

11:36
3743 6098
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconvoitise convoitise

July 19 2018

22:25

July 15 2018

21:12
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaintihar intihar
21:10
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl